หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท 09 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 236
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 09 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 480
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา ของกลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท 09 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 301
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา 07 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 393
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 705 บาท 08 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1832
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 19 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1470
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 705 บาท 23 มิถุนายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1776
ประกาศรับสมัคร พกส.ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 07 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1989