หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท 29 กันยายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 15
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท 21 กันยายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 87
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท 21 กันยายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 63
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท 13 กันยายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 134
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท 05 กันยายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 196
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท 05 กันยายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 164
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา 02 กันยายน 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 158
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท 25 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 231
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 705 บาท 08 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 497
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท 03 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 489