หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 25 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 114
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา 23 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 217
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา 23 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 122
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนวันละ 350 บาท 19 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 128
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท จำนวน 1 อัตรา 12 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 234
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินประกันสังคม) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ เดิมเป็นวันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 28 เมษายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 782
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 26 เมษายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 845
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ จำนวน 1 อัตรา 25 เมษายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 700
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา 25 เมษายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 711
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขอเลื่อนเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา จากเดิมวันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 05 เมษายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 330