หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 30 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 876
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏบัติการ 29 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 939
ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศักษาปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2566 17 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 686
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย อัตราค่าจ้างวันละ 775 บาท จำนวน 1 อัตรา 09 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 579
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 07 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 959
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 06 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 931
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 30 มิถุนายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1288
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 15 มิถุนายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1162
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินประกันสังคม) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ เดิมเป็นวันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 28 เมษายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 2352
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 26 เมษายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 2481