หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท จำนวน 2 อัตรา 21 มกราคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 97
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 19 มกราคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 72
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 19 มกราคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 68
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การเขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 17 มกราคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 82
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานทีในการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา 17 มกราคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 69
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดการวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 06 มกราคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 155
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 04 มกราคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 114
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา 28 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 196
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา 24 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 331
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 22 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 204