หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์ 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 39
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป กลุ่มงานพัสดุ อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท จำนวน 1 อัตรา 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 27
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท จำนวน 1 อัตรา 24 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 48
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีวิทยา อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท จำนวน 1 อัตรา 19 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 108
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ความสะอาด) กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท จำนวน 1 อัตรา 15 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 101
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท จำนวน 1 อัตรา 15 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 83
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา 26 มิถุนายน 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 648
รับสมัครแพทย์เข้ารับทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง 15 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1872
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 23 เมษายน 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 2067
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย 11 มีนาคม 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 2044