บทความศูนย์คุณภาพทั้งหมด

ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (PCT อายุรกรรม 2567.pdf)PCT อายุรกรรม 2567.pdf1460 kB
Download this file (PCT ศัลยกรรม 2567.pdf)PCT ศัลยกรรม 2567.pdf11656 kB
Download this file (PCT สูติ-นรีเวชกรรม 2567.pdf)PCT สูติ-นรีเวชกรรม 2567.pdf6369 kB
Download this file (PCT กุมารเวชกรรม 2567.pdf)PCT กุมารเวชกรรม 2567.pdf16230 kB
Download this file (PCT ศัลยกรรมกระดูก 2567.pdf)PCT ศัลยกรรมกระดูก 2567.pdf29895 kB
Download this file (PCT จักษุ 2567.pdf)PCT จักษุ 2567.pdf3248 kB
Download this file (PCT โสต ศอ นาสิก 2567.pdf)PCT โสต ศอ นาสิก 2567.pdf816 kB
Download this file (PCT ทันตกรรม 2567.pdf)PCT ทันตกรรม 2567.pdf3201 kB
Download this file (ทีมมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน 2567.pdf)ทีมมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน 2567.pdf4458 kB
Download this file (ทีมระบบยา 2567.pdf)ทีมระบบยา 2567.pdf28861 kB
Download this file (ทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2567.pdf)ทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2567.pdf48746 kB
Download this file (ทีมบริหารความเสี่ยง 2567.pdf)ทีมบริหารความเสี่ยง 2567.pdf2933 kB
Download this file (ทีมองค์กรแพทย์ 2567.pdf)ทีมองค์กรแพทย์ 2567.pdf16860 kB
Download this file (ทีมองค์กรพยาบาล 2567.pdf)ทีมองค์กรพยาบาล 2567.pdf6794 kB
Download this file (ทีมบริหารสิ่งแวดล้อม 2567.pdf)ทีมบริหารสิ่งแวดล้อม 2567.pdf31153 kB
Download this file (ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. 2567.pdf)ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. 2567.pdf1234 kB
Download this file (ทีมเวชระเบียน 2567.pdf)ทีมเวชระเบียน 2567.pdf3837 kB
Download this file (ทีมวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้  2567.pdf)ทีมวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 2567.pdf1404 kB
Download this file (ทีมตรวจสอบประกอบการวินิจฉัยโรค 2567.pdf)ทีมตรวจสอบประกอบการวินิจฉัยโรค 2567.pdf41389 kB
Download this file (ทีมเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพ 2567.pdf)ทีมเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพ 2567.pdf2697 kB
Download this file (ทีมทำงานกับชุมชน 2567.pdf)ทีมทำงานกับชุมชน 2567.pdf47975 kB