งานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปี 2561

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมงานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร วันที่ 17-18 เมษายน 2561