ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
โรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันมหิดล 22 กันยายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 208
รพ.กำแพงเพชรได้รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2560 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 272
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิ 30 มิถุนายน 2560 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 230
พญ.รจนา ขอนทอง ได้รับเกียรติบัตร "เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560" 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 222
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 262
พิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาฯ 14 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 285
เอกสารประกอบโครงการ " วิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 " 25 เมษายน 2560 เขียนโดย ์ ฮิต: 5176
วันที่ 24 เม.ย. 2560 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรม โครงการ " วิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รพ.กำแพงเพชร 20 เมษายน 2560 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 567
งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้บริหาร และงานนมัสการองค์พระประธานโบสถ์วัดสามจีน ประจำปี 2560 18 เมษายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 334
มอบรางวัลโครงการประกวดสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี2560 30 มีนาคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 397