ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
โรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันมหิดล 22 กันยายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 106
รพ.กำแพงเพชรได้รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2560 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 153
นางสาวนิภา จีนมหันต์ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแพยท์แผนไทยดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 3 จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย มลทิวา ทับทอง ฮิต: 174
นางสาววันดี ใจแสน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประเภท รางวัลชมเชย เรืื่องเล่า ของเขต 3 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย มลทิวา ทับทอง ฮิต: 164
นางสาวธารารัตน์ พุ่มใย ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประเภทลูกจ้าง ของเขต 3 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย มลทิวา ทับทอง ฮิต: 163
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประเภท ข้าราชการ ของเขต 3 (งานพัฒนาบุคลากร) 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย มลทิวา ทับทอง ฮิต: 164
นายสมพงษ์  นิสยันต์  ตำแหน่ง  จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตกรรม  ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมย้อนรอยอุปกรณ์ลับเครื่องมือทันตกรรม  จากชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  เมื่่อวันที่ 16  มิถุนายน  2560  ณ  โรงแรมเอเชีย  ราชเทวีกรุงเทพ 05 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย มลทิวา ทับทอง ฮิต: 187
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิ 30 มิถุนายน 2560 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 188
พญ.รจนา ขอนทอง ได้รับเกียรติบัตร "เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560" 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 171
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 167