ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รพ.กำแพงเพชร เรื่อง GREEN & CLEAN Hospital และนโยบายโรงพยาบาลปลอดโฟม 05 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ENV ฮิต: 59
ประกาศ รพ.กพ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 04 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ENV ฮิต: 53
ประกาศ รพ.กพ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 04 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ENV ฮิต: 39
ประกาศผลรางวัลสลากการกุศล งานประเพณีสงกรานต์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2561 18 เมษายน 2561 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 237
งานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปี 2561 10 เมษายน 2561 เขียนโดย วุฒิรักษ์ วทานียเวช ฮิต: 534
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาลทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประกวด คนดีศรีดอกปีบ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 03 เมษายน 2561 เขียนโดย วุฒิรักษ์ วทานียเวช ฮิต: 232
โรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันมหิดล 22 กันยายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 512
รพ.กำแพงเพชรได้รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2560 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 565
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิ 30 มิถุนายน 2560 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 455
พญ.รจนา ขอนทอง ได้รับเกียรติบัตร "เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560" 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ทิพาวรรณ นิลคล้าย ฮิต: 440