ภาพรวมของผู้เข้าชม
แบ่งออกเป็นรายงานต่างๆ ซึ่งจะแสดงในเส้นแบบประกายไฟที่ด้านล่างของหน้า ท่านสามารถทำการขยายกราฟได้โดยคลิกที่รายงานที่คุณต้องการดู

เข้าชม: หากผู้เข้าชมมาถึงเว็บไซต์ของคุณเป็นครั้งแรก หรือถ้าเขาเข้าชมหน้ากว่า 30 นาที หลังจากที่ดูหน้าสุดท้ายของเขานี้ จะถูกบันทึกเป็นเยี่ยมชมใหม่
ผู้เข้าชมซ้ำ: จำนวนผู้เข้าชมเนื้อหาที่ไม่ซ้ำ มาเว็บไซต์ของคุณ ผู้ใช้ทุกคนถูกนับว่าเพียงครั้งเดียว แม้ว่าเขาเข้าชมเว็บไซต์ในเวลาหลายวัน
ดำเนินการ: จำนวนของการกระทำที่ดำเนินการโดยผู้เข้าชมของคุณ การกระทำสามารถดูหน้าเว็บหรือดาวน์โหลด Outlinks
ผู้ใช้: The number of users logged in your website. It is the number of unique active users that have a User ID set (via the Tracking code function 'setUserId'). (User ID)
การดำเนินการต่อผู้ชม: ค่าเฉลี่ยของจำนวนการกระทำ (ดูหน้าเว็บดาวน์โหลดหรือ outlinks) ที่ได้ดำเนินการในระหว่างการเข้าชม

หมายเหตุประกอบ