หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารพันธุกรรมเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 จำนวน 3,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03 สิงหาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 25
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ HIV Viral load จำนวน 1,056 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03 สิงหาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 10
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๓ ปี 16 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2564 16 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 45
การจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรราวปีกนกพร้อมเบาะฯ 08 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ชัยณรงค์ ฮิต: 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Micro plate 6 hole จำนวน 50 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาสารพันธุกรรมโคโรนาไวรัส COVID-19 แบบรวดเร็ว (RT-PCR SAR-COV-2) พร้อมสารควบคุมคุณภาพ จำนวน 40 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 105
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 36
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องคัดกรอง ARI จำนวน ๑ แห่ง (ครั้งที่ ๓) 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย นางพวงพยอม นาคบาตร ฮิต: 39