หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศร่างการจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์ (MRI และอื่น ๆ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด งานเครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ตุลาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 28
ประกาศการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 75
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ 28 กันยายน 2564 เขียนโดย นางพวงพยอม นาคบาตร ฮิต: 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เดือน 21 กันยายน 2564 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 55
ประกาศแผนเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๑๒ เดือน 16 กันยายน 2564 เขียนโดย นางพวงพยอม นาคบาตร ฮิต: 52
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้าฯ 16 กันยายน 2564 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมสำหรับการผ่าตัดแบบเร่งด่วน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ตุลาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลสังเคราะห์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ตุลาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ตุลาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 23