หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายระบายในท่อไต ureteric Stent No 4.8 - 7 จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวต่อจี้แบบสองขั้ว (Bipolar non strick) จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด งานเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อtitaniummesh 10*10 cm จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อKerison ronque จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อPortal Arthroscope จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาเขียนผ่าตัด (Skin marker) จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อVersajet II exact จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBattery Cautery จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 24