หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
วันล้างมือโลก - Global Handwashing Day 14 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 22
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม 11 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 27
มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉ.33 11 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 29
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 11 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 24
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 29 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 248
คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน 06 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 819
ประกาศการทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยและฟิล์มเอกซเรย์ 30 มีนาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 301
นโยบายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคลากรโรงพยาบาลกำแพงเพชร 12 มีนาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 928
การประชุมทางไกล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับโรงพยาบาล Tan Tock Seng ประเทศสิงค์โปร์ 14 มกราคม 2564 เขียนโดย วุฒิรักษ์ วทานียเวช ฮิต: 504
นโยบายสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลกำแพงเพชร 13 มกราคม 2564 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 423