ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.