ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อ (ลำดับที่ 1) มารายงานตัว ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. เอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัว ดังแนบท้ายประกาศนี้