ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร วันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)