ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.-15.30 น. (วันเวลาราชการเวันวันหยุดราชการ) กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อ