ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยให้มารายงานตัว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 8.30 น.