ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564