ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จากวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564