ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา