ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดการวันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม