ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานขยะ) ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)