ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดการวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา