ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดการวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิคจำนวน 2 อัตรา