ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา กำหนดการสอบ วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ครอบครัว ตึก 1 ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร