ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก ตึก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร