กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. (วันเวลาราชการ)