ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทคนิคการแพทย์ ตึก3 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป