ให้ผู้ผ่านลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็ฯพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร