ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา  ให้มารายงานตัวในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก ตึก 60 โรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 8.30 น.