ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำดงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2564 ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร