กำหนดการตรวจราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563