รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาระดับพื้นที่ และเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (govermentReport17-10-2562.pdf)govermentReport17-10-2562.pdf16207 kB