หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารพันธุกรรมเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 จำนวน 3,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03 สิงหาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 25
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ HIV Viral load จำนวน 1,056 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03 สิงหาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 10
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๓ ปี 16 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2564 16 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 45
การจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรราวปีกนกพร้อมเบาะฯ 08 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ชัยณรงค์ ฮิต: 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Micro plate 6 hole จำนวน 50 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาสารพันธุกรรมโคโรนาไวรัส COVID-19 แบบรวดเร็ว (RT-PCR SAR-COV-2) พร้อมสารควบคุมคุณภาพ จำนวน 40 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 105
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 36
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องคัดกรอง ARI จำนวน ๑ แห่ง (ครั้งที่ ๓) 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย นางพวงพยอม นาคบาตร ฮิต: 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดระบายน้ำหล่อสมองและไขสันหลังออกภายนอกร่างกาย จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด งาน Ortho จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจแบบรวดเร็ว (COVID-19 Ag) จำนวน 200 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายระบายน้ำปัสสาวะในท่อไต จำนวน 21 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 39
ประกาศแผนซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 23 มิถุนายน 2564 เขียนโดย นางพวงพยอม นาคบาตร ฮิต: 107
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 23 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 108