หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายระบายในท่อไต ureteric Stent No 4.8 - 7 จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวต่อจี้แบบสองขั้ว (Bipolar non strick) จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด งานเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อtitaniummesh 10*10 cm จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อKerison ronque จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อPortal Arthroscope จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาเขียนผ่าตัด (Skin marker) จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อVersajet II exact จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBattery Cautery จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นรองตัวผู้ป่วยสำหรับจี้ไฟฟ้าแบบ Reuse จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อJel รองอวัยวะสำหรับจัดท่าผู้ป่วย Universal Dome shape Pads 50x15x12 cm. จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังหน้าท้อง ขนาด 30 x 30 cm. (Light Mesh Graft) จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSurgical Gown Non Reinforce เบอร์ L จำนวน 1,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อEndo-Path (สำหรับจับ Envil) จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด งาน Ortho จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด งาน Suture จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ้าผ่าตัดสำเร็จรูปสำหรับปูสวมเมโย จำนวน 600 ชิ้นเ 15 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 49