หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 29 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 90
คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน 06 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 502
ประกาศการทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยและฟิล์มเอกซเรย์ 30 มีนาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 187
นโยบายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคลากรโรงพยาบาลกำแพงเพชร 12 มีนาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 563
การประชุมทางไกล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับโรงพยาบาล Tan Tock Seng ประเทศสิงค์โปร์ 14 มกราคม 2564 เขียนโดย วุฒิรักษ์ วทานียเวช ฮิต: 422
นโยบายสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลกำแพงเพชร 13 มกราคม 2564 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 337
คณะศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย วุฒิรักษ์ วทานียเวช ฮิต: 283
คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากช่องนานา 07 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 442
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 355
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ รพ.กำแพงเพชร ทุกท่าน ร่วมคัดเลือกหนังสือ เพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุด รพ.กำแพงเพชร 22 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 398