ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจ ITA ปี 60 และ มาตรการ 3 ป. 1ค.

 

‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧‧:❉:‧‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧‧:❉:‧‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧

แบบสำรวจ ITA ปี 60

                    1. IIT

                    2. EIT

                    3. EBIT  รอบที่1

                    4. EBIT  รอบที่2

                    5. แบบรายชื่อ internal

                    6. แบบรายชื่อexternal

 

 


 

 

มาตรการ 3 ป. 1 ค.

                    1. ปลุกจิตสำนึก

                    2. ป้องกัน

                    3. ปราบปราม

                    4. เครือข่าย 

 

 

 

❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧‧:❉:‧‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧‧:❉:‧‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉:‧ ‧:❉

รายละเอียดเอกสารตามไฟล์แนบด้านล่าง