หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา 03 สิงหาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ(ครั้งที่ 1) มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 03 สิงหาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 45
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำดงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 22 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 114
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 21 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 150
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 21 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 175
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 21 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 133
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 20 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 294
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จากวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นภายวันที่ 22กรกฎาคม 2564 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 20 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 130
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 29 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 229
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 26 เมษายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 319