หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 11 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 194
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา 11 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 70
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 06 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 157
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 29 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 293
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 29 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 128
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 29 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 176
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา 28 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 157
ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานขยะ) ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน) จากวันที่ 27 กันยายน 2564 เป็น 27 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 237
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 21 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 677
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 339