บทความงานพัฒนาบุคลากร (HRD) ทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ขออนุญาติไปราชการ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 12719
สำรวจลาศึกษาต่อประจำปี 2566 14 สิงหาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 5449
แนวทางการขอไปราชการ ประชุม/อบรม โรงพยาบาลกำแพงเพชร 08 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 5985