บทความงานพัฒนาบุคลากร (HRD) ทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สำรวจลาศึกษาต่อประจำปี 2566 14 สิงหาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1162
แบบฟร์อมกรณีขออนุญาติสมัครเข้าร่วมอบรม/ประชุม 22 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1418
แนวทางการขอไปราชการ ประชุม/อบรม โรงพยาบาลกำแพงเพชร 08 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1356