หมวดหมู่รอง

ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Seretide accuhaler 50/250 mcg จำนวน 5,600 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 17
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดสำหรับทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด (x-matching) และตรวจหมู่เลือด (ฺBlood grouping) ให้กับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2561 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 29
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pitavastatin tab 2 mg จำนวน 60,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 61
ประกาศซื้อ สกรูยึดเอ็นในข้อเข่า ชนิดละลายได้ใน 2 ปี จำนวน 65 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 21
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับตรวจวัดสารชีวเคมีคลินิกในเลือด จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มิถุนายน 2561 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 52
ประกาศซื้อ Suture anchor (lateral row repair) จำนวน 40 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2561 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 42
ประกาศประกวดราคาซื้อ All inside meniscus repair จำนวน 192 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ชุติมา ฮิต: 21
ประกาศซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 43
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 แห่ง 31 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ธีรารัตน์ ฮิต: 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล 04 มิถุนายน 2561 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 22