หมวดหมู่รอง

ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจ้างเหมาบริการวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 1.5 เทสลา จำนวน 43 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2561 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 3
ประกาศประกวดราคาซื้อ NSS 100 mL จำนวน 198,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นางสาวนิศาชล ฮิต: 166
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Simvastatin tab 20 mg จำนวน 4,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นางสาวนิศาชล ฮิต: 151
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดสำหรับทดสอบหาชนิดแบคทีเรียและทดสอบความไวของยาต่อเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 เมษายน 2561 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 36
ประกาศราคาซื้อ สายน้ำเกลือ จำนวน25 อัน 05 เมษายน 2561 เขียนโดย สายตา ฮิต: 65
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒ ปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอด LED จำนวน๖,๕๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 เมษายน 2561 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 79
ประกาศซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 05 เมษายน 2561 เขียนโดย สายตา ฮิต: 38
ประกาศประกวดราคาซื้อ NSS 1000 mL จำนวน 64,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 เมษายน 2561 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 64
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒ เปลี่ยนหม้อไอน้ำเป็นชนิด Once through boilers จำนวน 1 ระบบ 03 เมษายน 2561 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 53
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดถุงเก็บเลือดสำเร็จรูปแบบสี่ถุง ขนาดบรรจุ 450 ซีซี. (Quadruple Blood Bag 450 ml.) จำนวน 4,000 ชุด 28 มีนาคม 2561 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 84