หมวดหมู่รอง

ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้รับเอกสาร/ผู้ยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 4 รายการ 29 กันยายน 2560 เขียนโดย ชุติมา ฮิต: 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2560 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 3
สอบราคาซื้อยา pitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 50,000 เม็ด 02 สิงหาคม 2560 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 110
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง 31 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 93
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยา จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 105
ประกาศตกลงราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 108
ประกาศตกลงราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 8 รายการ 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 91
ประกาศสอบราคาซื้อถุงมือ Dispos size S จำนวน 20,000 กล่อง 05 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ชุติมา ฮิต: 175
ประกาศตกลงราคาซื้อ Skin stapple จำนวน 500 ชิ้น 03 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 79
ประกาศตกลงราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 16 รายการ 03 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 93