หมวดหมู่รอง

ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
จ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 16 มกราคม 2561 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 15
ซื้อ Implant fixture จำนวน 26 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2561 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 40
ซื้อ custom abutment จำนวน 20 กล่อง (ucla) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2561 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 25
ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาสำหรับทดสอบปัจจัยการแข็งตัวของเลือดจำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 มกราคม 2561 เขียนโดย ชุติมา ฮิต: 27
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับตรวจหาปริมาณตะกอน สารแขวนลอย และพาราไชต์ในปัสสาวะ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 มกราคม 2561 เขียนโดย ชุติมา ฮิต: 18
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับเป็นสารควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 มกราคม 2561 เขียนโดย ชุติมา ฮิต: 25
ซื้อ Silicone Putty จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 56
ประกาศประกวดราคาซื้อ I.V. Catheter จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธันวาคม 2560 เขียนโดย ชุติมา ฮิต: 30
ซื้อ BBTvisc (Sodium Hyaluronate Solution 1.5 %) จำนวน 250 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2560 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 56
ซื้อ Sodium Hyaluronate 1.8% จำนวน 280 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2560 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 54