รพ.กำแพงเพชรได้รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2560

โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โดย พญ.รจนา ของทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เข้ารับโล่รางวัล

เชิดชูเกียรติ จาก พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0”

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2560