ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เงินบริหารประกันสังคม) จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1  มารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2561  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 09.00 น.