ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานเปล (ปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก) จำนวน 1 อัตรา

ขอใบสมัครพร้อมหลักฐาน ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 -11 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)