ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ผ่านลำดับที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพช