ประกาศโรงเพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 -23 มีนาคม 2561  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)