ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (ทางด้านการได้ยินตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีผู้มาสมัคร ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 09.00 น. - 15.00 น. เวันวันหยุดราชการ