ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2561  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)