ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา

ห้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1-2  ให้มารายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร