ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการสอบ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ดังตารางกำหนดการแนบท้ายนี้)