ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการสอบ วันที่ 24 มกราคม 2561  สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และทดสอบตัวอย่างงาน (ปฏิบัติ) (ครั้งที่ 1)  และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน (ครั้งที่ 1) วันที่ 25 มกราคม 2561 และผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 จะมีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2561