ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานเปล (ปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก) จำนวน 2 อัตรา

ให้ผู้ผ่านลำดับที่ 1 -2  มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร