ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 มกราคม 2561  ยื่นหลักฐานพร้อมสมัคร ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)