ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกดพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล (ปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก) จำนวน 2 อัตรา 18 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 43
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เงินบริหารประกันสังคม) จำนวน 1 อัตรา 10 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 388
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานประจำตึก 30 เมษายน 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 540
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานเปล (ปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก) จำนวน 1 อัตรา 30 เมษายน 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 247
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา 05 มีนาคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 494