ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักโภชนาการ (แก้ไขเพิ่มเติม) 14 มีนาคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 93
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งนักโภชนาการและพนักงานประจำห้องยา 13 มีนาคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 260
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) 13 มีนาคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 153
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา 10 มีนาคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 533
ประกาศโรงเพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 273
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา 05 มีนาคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 235
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 05 มีนาคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 271
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) 16 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 484