ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 20 ตุลาคม 2560 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 59
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 20 ตุลาคม 2560 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 90
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร 17 ตุลาคม 2560 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 85
ประกาศขยายรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเวชศาสาตร์สื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา 22 สิงหาคม 2559 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 1266