ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา 18 มกราคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 26
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา 18 มกราคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 19
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 12 มกราคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 220
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานเปล (ปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก) จำนวน 2 อัตรา 12 มกราคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 90
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา 04 มกราคม 2561 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 240
ประกาศขยายรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเวชศาสาตร์สื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา 22 สิงหาคม 2559 เขียนโดย สุพิชฌาย์ ฮิต: 1540