โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี อัตลักษณ์ : รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ Core Value : ดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม

ตารางข้อมูลการตรวจวันนี้

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ผ่านลำดับที่ 1 มารายงานตัวปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 09.00 น....


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการสอบ วันที่ 24 มกราคม 2561  สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และทดสอบตัวอย่างงาน (ปฏิบัติ) (ครั้งที่ 1)  และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน (ครั้งที่ 1) วันที่ 25 มกราคม 2561 และผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 จะมีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 2 ในวัน...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานเปล (ปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก) จำนวน 2 อัตรา

ให้ผู้ผ่านลำดับที่ 1 -2  มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 มกราคม 2561  ยื่นหลักฐานพร้อมสมัคร ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)...


อ่านต่อ...

ตรวจสอบความถูกต้องแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รพ.กพ.ประจำปีงบประมาณ 2561

งานยุทธศาสตร์ขอส่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนงาน/โครงการอีกครั้ง ตามเอกสารที่แนบ และส่งกลับมาที่ เมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 20 ต.ค. 60 เพื่อรวบรวมให้ผู้บริหารได้รับทรา...


อ่านต่อ...
01234567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

หน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม