ตรวจสอบความถูกต้องแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รพ.กพ.ประจำปีงบประมาณ 2561

งานยุทธศาสตร์ขอส่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนงาน/โครงการอีกครั้ง ตามเอกสารที่แนบ และส่งกลับมาที่ เมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 20 ต.ค. 60 เพื่อรวบรวมให้ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป